26-04-2014: Koningsdag in het Leypark

kd14-14Op 30 april 2013, de dag dat koningin Beatrix de regering overdroeg aan koning Willem-Alexander, waren de drie Tilburgse gilden aanwezig in het Leypark. De ervaringen van toen brachten de gilden ook in 2014 naar de festiviteiten van het Oranje Comité Tilburg.

Dit keer presenteerden de gilden zich met hun activteiten: het schieten met de handboog, kruisboog of geweer. Midden in het Leypark werden drie schietbanen opgebouwd. Bezoekers konden hun vaardigheid in het schieten beproeven. En dat deden ze volop. Bij alle gilden stonden telkens vier, vijf, zes of meer mensen in de rij.
Tweemaal demonstreerden de vendeliers het vendelen. Zij werden daarbij begeleid door de tamboers. Bij de tweede vendeldemonstratie werden de drie gilden kort aan het publiek gepresenteerd: van ieder gilde de koning en de hoofdman.

Het was een mooie dag, met mooi weer en veel belangstelling voor de drie Tilburgse gilden. Deze positieve ervaring zal het makkelijker maken om ook volgend jaar weer deel te nemen aan Koningsdag in het Leypark.

Zie ook fotoalbum: Koningsdag 2014 (foto’s gemaakt door gildebroeder Alex Lupu)

 

19-01-2014: Statiedag

gilde2014edIeder jaar, op de zondag die zo dicht mogelijk ligt bij 20 januari (naamdag Sint Sebastiaan), viert het gilde de zogenaamde Statiedag. Dit jaar werd de Statiedag gehouden op zondag 19 januari.
De Statiedag kent traditioneel drie onderdelen: meditatie, confrontatie en jubilatie. Voor de meditatie trokken alle gildebroeders en -zusters naar de Mariakerk in Tilburg-Noord. Na de eucharistieviering nuttigde het gilde de lunch in café-restaurant Peerke Donders. In de middag kregen zij van Arthur Minnaert uitleg over het bouwen van carnavalswagens en bezochten zij de bouwhal.
De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het gildehuis. De waarnemend hoofdman keek terug op het jaar 2013, er werden enkele prijzen en presentjes overhandigd en er werd een oproep gedaan om na te denken over de toekomst van het gilde. In april gaat het gilde dit onderwerp verder uitwerken.

Zie ook fotoalbum: Statiedag 2014

14-01-2014: Jaarvergadering

installatie2014Op dinsdag 14 januari 2014 heeft de gildevergadering besloten de 22-jarige Alex Lupu, geboren in Roemenië, toe te laten als gildebroeder. Alex leerde het gilde kennen in juli 2012 en was sinds januari 2013 aspirant-gildebroeder. Nadat hij de belofte afgelegd had, werd hij door zijn twee mede-gildebroeders Sjef van Erp en John Boeren gekleed met sjerp, speld en stropdas.
Het gilde telt momenteel 26 gildebroeders en 36 gildezusters.

Tijdens de jaarvergadering vonden enkele wijzigingen in de Hoogheid plaats. Sietze Graafsma heeft de functie van deken overgedragen aan Leo Wels, die nu deken-penningmeester is. Cecile Bogaerts is benoemd tot oudraad en Theo de Jong is voor een periode van vier jaar herkozen als oudraad.
Met de verkiezing van Cecile Bogaerts heeft voor het eerst een vrouwelijke gildebroeder zitting in de Hoogheid.
De Hoogheid bestaat nu uit: Jan van Steensel (hoofdman), John Boeren (deken-schrijver), Leo Wels (deken-penningmeester), Theo de Jong (oudraad) en Cecile Bogaerts (oudraad).

15-9-2013: Gilden op Open Monumentendag

Standaard, vaandels en banner in het Tilburgse paleis-raadhuis.
Standaard, vaandels en banner in het Tilburgse paleis-raadhuis.

Ieder jaar wordt in september de landelijke Open Monumentendag georganiseerd. Zo ook in Tilburg. Dit jaar was het thema ‘pracht en praal’. Het organiserend comité vond dat bij dit thema ook een presentatie van de drie Tilburgse gilden hoorde. Zij kregen een plaats in de Nassauzaal van het paleis-raadhuis.

De gilden richtten een unieke tentoonstelling in: een selectie van hun gilde-attributen en zilver werd aan de bezoekers getoond. Zo konden zij kennis maken met de rijke historie van de gilden en met de nog altijd levende tradities. Het werd een groot succes: tussen 11.00 en 17.00 uur bezochtten vele honderden bezoekers (jong en oud) de tentoonstelling.

9-6-2013: Verbroedering Tilburgse gilden

Theo de Jong met het Letschert-schild.
Theo de Jong met het Letschert-schild.

Ieder jaar komen de drie Tilburgse gilden bij elkaar voor een gezamenlijke wedstrijd. Dit jaar werd de verbroedering van de drie gilden gehouden op zondag 9 juni, op het terrein van het Sint-Jorisgilde aan de Oisterwijksebaan. Vanwege het slechte weer in april was de verbroedering verplaatst naar juni. En met succes, het weer was een stuk beter.

Het Sint-Sebastiaansgilde was dit jaar erg succesvol. Koning Peter-Paul won het koningskruis, met 65 punten. Hij veroverde ook het schild voor de beste schutter op het vreemde wapen, na te hebben gekampt met Sietze Graafsma.

De belangrijkste prijs van de verbroedering is het Letschert-schild, vernoemd naar oud-burgemeester Henk Letschert. Dit jaar werd het gewonnen door onze gildebroeder Theo de Jong. Vermeldenswaard is verder nog dat gildebroeder Cecile Bogaerts de hoogste totaalscore behaalde. Helaas voor haar is daaraan geen prijs verbonden.

12-6-2013: Koninklijk bezoek aan Brabant

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lopen in Oisterwijk over de vaandels van Brabantse gilden.
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lopen in Oisterwijk over de vaandels van Brabantse gilden.

Het nieuwe koninklijke paar, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, bracht op woensdag 12 juni een bezoek aan de provincie Noord-Brabant. Na een stop in Roosendaal reisde het koninklijke gezelschap door naar Oisterwijk. Vanaf het station wandelden de koning en koningin naar De Lind. Daar maakten zij kennis met de Brabantse gilden. Op verzoek van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden waren hier tientallen gilden vertegenwoordigd. Traditiegetrouw mag het staatshoofd eenmalig over het vaandel van een gilde lopen. Zij spreidden de vaandels uit op de route naar het oude raadhuis. Zo deed ook ons gilde.

Enkele dagen voor het bezoek aan Oisterwijk ontstond nog enige opschudding over de tocht over de vaandels. Gildebroeder Jan Franken merkte op dat volgens de eeuwenoude traditie alleen het staatshoofd over de vaandels mag lopen, niet zijn of haar echtgeno(o)t(e). De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden was echter van mening dat ook oude tradities gemoderniseerd kunnen worden en besloot dat ook de koningin over de vaandels mocht lopen.

Op de foto hierboven (gemaakt door Omroep Brabant) lopen koning Willem-Alexander en koningin Máxima over de vaandels van de Brabantse gilden. Ons vaandel ligt als derde aan de zijde van de koning.

29-5-2013: Hans Bressers en Hein Onderdenwijngaard overleden

Hans Bressers
Hans Bressers

Vorige week werd ons gilde opgeschrikt door het overlijden van twee gildebroeders.

Dinsdag 28 mei – de dag waarop we een nieuwe gildebroeder installeerden en de verkiezing van de hoofdman hielden – kwam het bericht dat Hans Bressers was overleden. Hoofdman Jan van Steensel sprak het volgende In Memoriam uit:

“Hans is in 1969 geïnstalleerd als gildebroeder. Hij komt uit een geslacht van gildebroeders sinds het begin van de 19e eeuw. Twee van zijn voorvaderen schoten zich koning. Zijn vader werd lid bij de herstart van ons gilde in 1966. Hans was 44 jaar gildebroeder, het langst van alle huidige gildebroeders. Hij was daar trots op. In 1987 werd hij cornet en droeg hij 2 jaar lang onze standaard. Van 1996 af droeg hij 2 jaar lang als vaandrig het grote vaandel. Samen met zijn neef Carel droeg hij vaak ons rouwbord bij uitvaarten met gilde-eer. Hans heeft meegewerkt aan de herziening van de caert, ons reglement. Hij had als notaris duidelijk een andere mening dan de andere leden van de commissie. Hij vond dat de oude caert vervangen moest worden door een modern verenigingsreglement. Het was jammer voor hem dat hij het gilde niet kon overtuigen. Toen Hans nog in het notariaat werkzaam was had hij niet altijd tijd voor het gilde. Later kwam hij trouw naar elke gildeavond. Hij vond het vreselijk, toen de gildeavond verplaatst moest worden van de maandag naar de dinsdag. Dat was zijn bridge-avond en zo kwam het, dat hij in het bridge-seizoen eens in de 2 weken verstek moest laten gaan. Wij zullen Hans missen. Het gilde wenst Clementine en de familie veel sterkte toe.”

x
Hein Onderdenwijngaard

Een dag later, op woensdag 29 mei hoorden we dat ook Hein Onderdenwijngaard was gestorven. De hoofdman sprak dit In Memoriam uit:
In 1976 maakte Hein zich als aspirant gildebroeder al verdienstelijk voor het gilde. Hij maakte toen het koningschieten mee, maar mocht als aspirant nog niet mee schieten. Hein heeft toen een film gemaakt van Ton Geurts, die zich tot koning schoot. In 1977 werd Hein geïnstalleerd als gildebroeder. Hij is 36 jaar lid geweest. In 1986 werd hij Gezworen Knaap en dat bleef hij 15 jaar lang! Dat is uitzonderlijk lang in ons gilde. In deze functie maakte hij vier koningschappen mee! De Gezworen Knaap of Knecht is een hulp voor de koning en hij fungeert vaak als ceremoniemeester. Voor deze functie heeft Hein het gilde een houten staf geschonken met een handje met 2 opgestoken vingers. Op deze staf staat de tekst: “Ik zal er zijn”. Dat tekent ook gildebroeder Hein, want hij was er inderdaad altijd, zelfs toen het niet meer zo goed met hem ging. Hij was een trouwe gildebroeder, die niet graag verstek liet gaan. We zullen hem missen. Het gilde wenst Wil en de familie veel sterkte toe.

28-5-2013: Verkiezing hoofdman

Jan van Steensel wordt geïnstalleerd als hoofdman.
Jan van Steensel wordt geïnstalleerd als hoofdman.

In 2007 werd Jan van Steensel gekozen tot hoofdman van het gilde. Voor de hoofdman geldt een ambtstermijn van zes jaar, zodat afgelopen 28 mei de gildebroeders opnieuw een hoofdman moesten verkiezen. Op de vrijdag ervoor werd Jan van Steensel bedankt voor zijn inzet gedurende zes jaar. Op serieuze en ludieke wijze keken gildebroeders terug op zijn eerste regeerperiode.

Voor de verkiezingen van de hoofdman kunnen – zo schrijft de kaart voor – vooraf geen kandidaten voorgedragen worden. In twee ronden wordt duidelijk wie de gildebroeders als mogelijke hoofdman zien. Na die twee ronden wordt aan iedere genoemde gildebroeder gevraagd of hij bereid is hoofdman te worden. Uiteindelijk bleek slechts gildebroeder bereid de kandidatuur voor de functie van hoofdman te aanvaarden: Jan van Steensel.

Maar ondanks het feit dat er slechts een kandidaat was, moest toch een officiëe stemronde gehouden worden. De hoofdman dient namelijk met drievierde meerderheid gekozen te worden. Het lukte Jan van Steensel om voldoende stemmen op zich te verenigen en dus werd de ‘oude’ hoofdman de ‘nieuwe’ hoofdman. Jan van Steensel kan als hoofdman aan de slag voor een tweede termijn van zes jaar.

Heel bijzonder was dat de gildezusters die avond niet alleen bij de installatie van de hoofdman, maar tevens bij de installatie van een nieuwe gildebroeder konden zijn. Eerder op de avond stemden de gildebroeders in met de komst van Eduard Aarts als nieuwe gildebroeder. Hij werd die avond geïnstalleerd.

30-4-2013: Koninginnedag/Koningsdag

Massale opmars van de Tilburgse gilden in het Leypark.
Massale opmars van de Tilburgse gilden in het Leypark.

Vanwege het bijzondere karakter van Koninginnedag 2013 werden de drie Tilburgse gilden door het Oranjecomité uitgenodigd om in het Leypark de eed van trouw aan de nieuwe koning af te leggen.

Om 12.30 uur verzamelden alle gildebroeders zich in het Leypark, waarna om 13.00 uur de gilden optrokken naar het centrale podium. De drie gilden presenteerden zich daar aan loco-burgemeester Marieke Moorman. Vervolgens voltrok zich de traditionele ‘massale opmars’. De vaandrigs legden vervolgens met het vaandel de eed van trouw af aan het nieuwe staatshoofd. De plechtigheid werd afgesloten met een demonstratie door de vendelier van het Sint-Dionysiusgilde.

De koningen van de drie Tilburgse gilden bij de nieuwe 'koningslinde'.
De koningen van de drie Tilburgse gilden bij de nieuwe ‘koningslinde’.

Na deze plechtigheid vergezelden de drie gilden de loco-burgemeester en de voorzitter van het Oranjecomité naar de voor deze gelegenheid geplaatste linde, waar een plaquette onthuld werd. Uiteraard gingen de koningen van de drie gilden op de foto bij deze ‘Koningslinde’.

20-1-2013: Statiedag

Byzantijnse mis.
Byzantijnse mis.

De statiedag van ons gilde werd dit jaar gehouden op zondag 20 januari. Het thema van de dag was ‘geloven in muziek’. We begonnen de dag met een moment van ‘meditatie’ en namen om 10.30 uur deel aan de Byzantijnse mis die in de kapel van St. Jozefzorg werd opgedragen. Vanwege het slechte weer kon de vendelgroet niet gebracht worden.

Na de viering in de kerk verplaatsten alle aanwezigen zich naar het gildehuis, waar de koffietafel gereed stond. Het borreltje met brandewijn ontbrak ook dit jaar niet. Na de lunch volgde om 14.00 uur de ‘confrontatie’. Dit jaar was dat een lezing met muziek, waarbij Annemiek Vogels ons uitleg gaf over theologische, muzikale en pastorale aspecten van de muziek van J.S. Bach.

Gezellig samenzijn in gildehuis.
Gezellig samenzijn in gildehuis.

Natuurlijk werd de dag afgesloten met een diner, de ‘jubilatie’. Dit jaar werd geen groepsfoto gemaakt. Daarvoor in de plaats werden afzonderlijke foto’s gemaakt van alle aanwezige gildebroeders en gildezusters. De hoofdman keek terug op het jaar 2012 en reikte enkele prijzen uit. Rond 22 uur keerde iedereen huiswaarts.

In het » fotoalbum « staan enkele foto’s van de statiedag.