30-4-2013: Koninginnedag/Koningsdag

Massale opmars van de Tilburgse gilden in het Leypark.
Massale opmars van de Tilburgse gilden in het Leypark.

Vanwege het bijzondere karakter van Koninginnedag 2013 werden de drie Tilburgse gilden door het Oranjecomité uitgenodigd om in het Leypark de eed van trouw aan de nieuwe koning af te leggen.

Om 12.30 uur verzamelden alle gildebroeders zich in het Leypark, waarna om 13.00 uur de gilden optrokken naar het centrale podium. De drie gilden presenteerden zich daar aan loco-burgemeester Marieke Moorman. Vervolgens voltrok zich de traditionele ‘massale opmars’. De vaandrigs legden vervolgens met het vaandel de eed van trouw af aan het nieuwe staatshoofd. De plechtigheid werd afgesloten met een demonstratie door de vendelier van het Sint-Dionysiusgilde.

De koningen van de drie Tilburgse gilden bij de nieuwe 'koningslinde'.
De koningen van de drie Tilburgse gilden bij de nieuwe ‘koningslinde’.

Na deze plechtigheid vergezelden de drie gilden de loco-burgemeester en de voorzitter van het Oranjecomité naar de voor deze gelegenheid geplaatste linde, waar een plaquette onthuld werd. Uiteraard gingen de koningen van de drie gilden op de foto bij deze ‘Koningslinde’.