20-1-2013: Statiedag

Byzantijnse mis.
Byzantijnse mis.

De statiedag van ons gilde werd dit jaar gehouden op zondag 20 januari. Het thema van de dag was ‘geloven in muziek’. We begonnen de dag met een moment van ‘meditatie’ en namen om 10.30 uur deel aan de Byzantijnse mis die in de kapel van St. Jozefzorg werd opgedragen. Vanwege het slechte weer kon de vendelgroet niet gebracht worden.

Na de viering in de kerk verplaatsten alle aanwezigen zich naar het gildehuis, waar de koffietafel gereed stond. Het borreltje met brandewijn ontbrak ook dit jaar niet. Na de lunch volgde om 14.00 uur de ‘confrontatie’. Dit jaar was dat een lezing met muziek, waarbij Annemiek Vogels ons uitleg gaf over theologische, muzikale en pastorale aspecten van de muziek van J.S. Bach.

Gezellig samenzijn in gildehuis.
Gezellig samenzijn in gildehuis.

Natuurlijk werd de dag afgesloten met een diner, de ‘jubilatie’. Dit jaar werd geen groepsfoto gemaakt. Daarvoor in de plaats werden afzonderlijke foto’s gemaakt van alle aanwezige gildebroeders en gildezusters. De hoofdman keek terug op het jaar 2012 en reikte enkele prijzen uit. Rond 22 uur keerde iedereen huiswaarts.

In het » fotoalbum « staan enkele foto’s van de statiedag.