Koning en keizer

Het koningsjuweel.
Het juweel dat door de koning gedragen wordt.

De meest op de voorgrond tredende gildebroeder, ook letterlijk, is de Koning. Dat is de gildebroeder, die bij het koningschieten de houten vogel of papegaai van de schutsboom heeft geschoten. Hij is de representant van zijn gilde en mag de koningsbreuk dragen, de verzameling zilveren schilden, die door de opeenvolgende Koningen aan het gilde zijn geschonken. Op die schilden staan hun naam, een spreuk en de datum van hun koningschap en een voorstelling die slaat op hun beroep of belangstelling. De oudste koningsschilden van het Sint-Sebastiaansgilde dateren uit de tweede helft van de 16e eeuw. In het fraai geïllustreerde Koningsboek worden sinds de heroprichting de antecedenten van de koningen en een beschrijving van hun schild opgenomen. De Koning draagt verder het juweel, het teken van de patroon, met daaraan de zilveren vogel (papegaai) en de kostbare koningsketen waaraan vroeger de koningsschilden hingen. Al die attributen stammen uit de 16e eeuw. De Koning heeft ceremoniële taken, en rechten en plichten. Na het overlijden van Jan van Steensel (koning 2015-2016) had het gilde, in de periode 2016 tot 2018, tijdelijk geen koning.
De huidige koning is Cécile Bogaerts. Zij is de eerste vrouwelijke koning in de geschiedenis van het gilde.

De 'keizersbreuk'.
Het huidige keizersteken.

Mocht een gildebroeder driemaal achtereen koning schieten dan is hij levenslang Keizer. Eigenlijk zou hij voor de duur van zijn leven bezit mogen nemen van het gilde en alle bezittingen, de ‘gildeschat’. Het gilde koopt dat recht af door de Keizer een kostbaar draagteken, bestaande uit drie zilveren vogels te schenken, dat hij overigens na zijn dood wel aan het gilde nalaat. De huidige keizer is Peter-Paul Haen, die in 2009, 2012 en 2015 koning schoot. Vóór hem zijn er bij het Sint-Sebastiaansgilde maar twee keizers geweest en wel Hendrik Schaapsmeerders (1775) en Joop Sleddens (1997).

In het koningsboek zijn alleen de koningen van het gilde van na de heroprichting vermeld. Afbeeldingen van het geheel gekalligrafeerde Koningsboek en foto’s van alle koningsschilden staan online.

Naast dit gekalligrafeerde Koningsboek is er het in 1989 vervaardigde boek De koningen van het Sint-Sebastiaansgilde Tilburg en hun zilver. De papieren versie van dit boek is in 2017 geheel herzien en geactualiseerd en vervolgens gedigitaliseerd. In dit werk zijn alle koningen vanaf de oprichting van het gilde in 1604 en hun koningsschild uitvoerig beschreven.