Organisatie

De leden van het gilde heten gildebroeders. Ook de vrouwelijke leden worden zo genoemd. Hun partners worden gemakshalve gildezusters genoemd. Officieel bestaat deze titel echter niet. De gildezusters zijn formeel ook geen lid, maar zij nemen wel deel aan alle activiteiten van het gilde, behalve aan de wekelijkse schietavond en de officiële gildevergaderingen. In feite is het lidmaatschap van het gilde in haar sociale gevolgen dan ook van oudsher een gezinsaangelegenheid.

Gildebroeder in 'ornaat'
Gildebroeder in ‘ornaat’.

Het aantal gildebroeders van Sint Sebastiaan in Tilburg beweegt zich al geruime tijd rond de dertig. Ze komen uit diverse beroepsgroepen, maar de intellectuele beroepen en functies in het bedrijfsleven zijn als gevolg van de historische ontwikkeling van het gilde momenteel relatief oververtegenwoordigd. Een gildebroeder moet zoals vanouds over een eigen wapen beschikken, zich enkele attributen die bij de uitmonstering horen aanschaffen en een jaarlijkse contributie betalen. Daarvan worden onder andere ook alle gebruikelijke en voorgeschreven festiviteiten en maaltijden betaald. Het ornaat (de officiële kledij) van de gildebroeders van Sint Sebastiaan in Tilburg bestaat uit een donker kostuum. Het voorschrift om het ‘zondagse pak’ te dragen staat al eeuwen in de reglementen van het gilde. Men draagt daarop een bordeauxrode sjerp en een zilveren speld, een afbeelding van de patroonheilige Sint Sebastiaan. De bijzondere gildefunctionarissen dragen diverse zilveren onderscheidingstekens. In de optocht loopt men met een zogenaamde ‘gaan-stok’.

Belangstellenden kunnen door een gildebroeder geïntroduceerd worden en met toestemming van de hoofdman een gewone gildeavond, waarop geschoten wordt, bezoeken. Een kandidaat-lid wordt als kandidaat uitgenodigd en loopt ten hoogste een jaar mee in de wekelijkse bijeenkomsten. Tijdens die kennismaking kan zowel de kandidaat als het gilde kijken of ze bij elkaar passen. Voordat een nieuwe gildebroeder geïnstalleerd kan worden – hij/zij legt dan een gelofte van trouw af zoals de kaart voorschrijft – wordt de kandidaat door de vergadering van gildebroeders in een geheime stemming geballoteerd. De gemiddelde leeftijd van de gildebroeders is op dit moment te hoog en – ondanks trots op de trouw en de goede gezondheid van de gildebroeders – is dat gegeven voor het gilde een zorg. Het sociaal kapitaal dat de broederschap is, moet vitaal blijven, en daarom zijn nieuwe, jonge leden zeer welkom.