Welkom!

Het Sint-Sebastiaansgilde is een vereniging die al ruim 500 jaar zijn wortels in Tilburg heeft. Er is veel veranderd sinds ons gilde werd opgericht. Het beschermen van de bevolking en ook het begraven van slachtoffers van besmettelijke ziekten is niet meer aan de orde. Maar broederschap en dienstbaarheid zijn nog altijd de belangrijkste aspecten van ons gilde. Daarnaast is het handboogschieten gebleven. Niet langer als strijdwapen, maar als middel voor ontspanning.
Wekelijks, op dinsdagavond, komen we hiervoor bij elkaar in het gildehuis, horecabedrijf Boerke Mutsaers aan de Vijverlaan in Tilburg.

Gilden kennen vele tradities. Zo ook ons gilde. Zo vieren we jaarlijks onze Statiedag (de dag van onze patroonheilige St. Sebastiaan. Elke 3 jaar schieten we om de koningstitel. In september houden we onze open dag tijdens het Michielschieten. Jaarlijks hebben we een verbroedering met de andere Tilburgse gilden. Daarbij houden we een wedstrijd met elkaars wapens (handboog, geweer en kruisboog).

Was vroeger het gilde alleen toegankelijk voor mannen, sinds 2004 zijn ook vrouwen welkom. In 2008 hebben we onze eerste vrouwelijke gildebroeder geïnstalleerd en in 2021 kreeg het gilde zijn eerste vrouwelijke koning. De partners van de gildebroeders zijn altijd welkom bij de gildefeesten.

De informatie op deze website geeft u meer inzicht in de betekenis en de activiteiten van ons gilde. Mocht u nader kennis willen maken met ons, stuur dan een bericht via de contactpagina.


Het gilde is partner van Erfgoed Tilburg