Overige functies

Het door Jeroen Vinken ontworpen vaandel.
Het door Jeroen Vinken ontworpen vaandel.

De Alferez draagt het vaandel van het gilde. Het vaandel representeert het gilde. Men kan het gilde door de afgebeelde schutspatroon en de wijze van meedragen al van verre herkennen.
Alle achting die het gilde toekomt, valt ook het vaandel toe. Het handelt namens het gilde en er wordt mee gehandeld als was het ’t gilde zelf. Het vaandel eert, als het gilde moet eren; het wordt geëerd, als het gilde moet worden geëerd; het onderwerpt zich, als het gilde denkt zich te moeten onderwerpen; het rouwt, als het gilde rouwt.
Het vaandel toont door de wijze waarop het wordt gehanteerd het respect en de gevoelens van de gildebroeders voor het collectief, het gilde.

Zilveren bekroning van de standaard.
Zilveren bekroning van de standaard.

De Cornet draagt de standaard van het gilde. De standaard is een kleinere banier, een waardigheidsteken dat aangeeft dat het gilde ooit deel heeft genomen aan het openbaar gezag. In het verleden werd de standaard door een standaardruiter te paard gedragen. Het wapen van de autoriteit die de kaart verleend had, prijkte in de standaard. In de oude standaard van rood-zijden damast van ons gilde is aan de ene kant Sint Sebastiaan en het gemeentewapen geborduurd en aan de andere kant het wapen van de familie Van Hogendorp van Hofwegen, heren van Tilburg en Goirle. Het medaillon is geconserveerd en vervangen door een nauwkeurige kopie. In 2005 heeft een van de gildebroeders het gilde een nieuwe zilveren bekroning van de standaard geschonken, ter vervanging van het oude versleten koperen exemplaar uit 1967.

Het gilde heeft verder enkele tamboers, een vendelier en een kroniekschrijver.