In Memoriam

Alle gildebroeders en hun partners die sinds de heroprichting van het gilde zijn overleden, staan vermeld in het dodenboek. Een bewerking hiervan staat online.