In Memoriam

Alle gildebroeders en gildezusters die sinds de heroprichting van het gilde zijn overleden, staan vermeld in het dodenboek. Een bewerking ervan staat online.