28-5-2013: Verkiezing hoofdman

Jan van Steensel wordt geïnstalleerd als hoofdman.
Jan van Steensel wordt geïnstalleerd als hoofdman.

In 2007 werd Jan van Steensel gekozen tot hoofdman van het gilde. Voor de hoofdman geldt een ambtstermijn van zes jaar, zodat afgelopen 28 mei de gildebroeders opnieuw een hoofdman moesten verkiezen. Op de vrijdag ervoor werd Jan van Steensel bedankt voor zijn inzet gedurende zes jaar. Op serieuze en ludieke wijze keken gildebroeders terug op zijn eerste regeerperiode.

Voor de verkiezingen van de hoofdman kunnen – zo schrijft de kaart voor – vooraf geen kandidaten voorgedragen worden. In twee ronden wordt duidelijk wie de gildebroeders als mogelijke hoofdman zien. Na die twee ronden wordt aan iedere genoemde gildebroeder gevraagd of hij bereid is hoofdman te worden. Uiteindelijk bleek slechts gildebroeder bereid de kandidatuur voor de functie van hoofdman te aanvaarden: Jan van Steensel.

Maar ondanks het feit dat er slechts een kandidaat was, moest toch een officiëe stemronde gehouden worden. De hoofdman dient namelijk met drievierde meerderheid gekozen te worden. Het lukte Jan van Steensel om voldoende stemmen op zich te verenigen en dus werd de ‘oude’ hoofdman de ‘nieuwe’ hoofdman. Jan van Steensel kan als hoofdman aan de slag voor een tweede termijn van zes jaar.

Heel bijzonder was dat de gildezusters die avond niet alleen bij de installatie van de hoofdman, maar tevens bij de installatie van een nieuwe gildebroeder konden zijn. Eerder op de avond stemden de gildebroeders in met de komst van Eduard Aarts als nieuwe gildebroeder. Hij werd die avond geïnstalleerd.