9-6-2013: Verbroedering Tilburgse gilden

Theo de Jong met het Letschert-schild.
Theo de Jong met het Letschert-schild.

Ieder jaar komen de drie Tilburgse gilden bij elkaar voor een gezamenlijke wedstrijd. Dit jaar werd de verbroedering van de drie gilden gehouden op zondag 9 juni, op het terrein van het Sint-Jorisgilde aan de Oisterwijksebaan. Vanwege het slechte weer in april was de verbroedering verplaatst naar juni. En met succes, het weer was een stuk beter.

Het Sint-Sebastiaansgilde was dit jaar erg succesvol. Koning Peter-Paul won het koningskruis, met 65 punten. Hij veroverde ook het schild voor de beste schutter op het vreemde wapen, na te hebben gekampt met Sietze Graafsma.

De belangrijkste prijs van de verbroedering is het Letschert-schild, vernoemd naar oud-burgemeester Henk Letschert. Dit jaar werd het gewonnen door onze gildebroeder Theo de Jong. Vermeldenswaard is verder nog dat gildebroeder Cecile Bogaerts de hoogste totaalscore behaalde. Helaas voor haar is daaraan geen prijs verbonden.