19-01-2014: Statiedag

gilde2014edIeder jaar, op de zondag die zo dicht mogelijk ligt bij 20 januari (naamdag Sint Sebastiaan), viert het gilde de zogenaamde Statiedag. Dit jaar werd de Statiedag gehouden op zondag 19 januari.
De Statiedag kent traditioneel drie onderdelen: meditatie, confrontatie en jubilatie. Voor de meditatie trokken alle gildebroeders en -zusters naar de Mariakerk in Tilburg-Noord. Na de eucharistieviering nuttigde het gilde de lunch in café-restaurant Peerke Donders. In de middag kregen zij van Arthur Minnaert uitleg over het bouwen van carnavalswagens en bezochten zij de bouwhal.
De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het gildehuis. De waarnemend hoofdman keek terug op het jaar 2013, er werden enkele prijzen en presentjes overhandigd en er werd een oproep gedaan om na te denken over de toekomst van het gilde. In april gaat het gilde dit onderwerp verder uitwerken.

Zie ook fotoalbum: Statiedag 2014