26-04-2014: Koningsdag in het Leypark

kd14-14Op 30 april 2013, de dag dat koningin Beatrix de regering overdroeg aan koning Willem-Alexander, waren de drie Tilburgse gilden aanwezig in het Leypark. De ervaringen van toen brachten de gilden ook in 2014 naar de festiviteiten van het Oranje Comité Tilburg.

Dit keer presenteerden de gilden zich met hun activteiten: het schieten met de handboog, kruisboog of geweer. Midden in het Leypark werden drie schietbanen opgebouwd. Bezoekers konden hun vaardigheid in het schieten beproeven. En dat deden ze volop. Bij alle gilden stonden telkens vier, vijf, zes of meer mensen in de rij.
Tweemaal demonstreerden de vendeliers het vendelen. Zij werden daarbij begeleid door de tamboers. Bij de tweede vendeldemonstratie werden de drie gilden kort aan het publiek gepresenteerd: van ieder gilde de koning en de hoofdman.

Het was een mooie dag, met mooi weer en veel belangstelling voor de drie Tilburgse gilden. Deze positieve ervaring zal het makkelijker maken om ook volgend jaar weer deel te nemen aan Koningsdag in het Leypark.

Zie ook fotoalbum: Koningsdag 2014 (foto’s gemaakt door gildebroeder Alex Lupu)