18-01-2015: Statiedag

std15-19Dit jaar stond de statiedag in het teken van het thema ‘de hongerigen spijzen’. De gildebroeders en gildezusters begonnen de dag met een viering in de kerk van de Paters Minderbroeders-Kapucijnen aan de Korvelseweg.

Na de lunch bracht het gilde een bezoek aan de Tilburgse Voedselbank. Hier gaf gildezuster Trix van Erp-Jacobs een historische uiteenzetting over het begrip ‘armenzorg’. Directeur Harry Kiwitz gaf een presentatie van de werkzaamheden van de voedselbank, gevolgd door een rondleiding door het gebouw. Voor veel gildebroeders en gildezusters was het begrip ‘voedselbank’ niet nieuw, maar ze waren aangedaan door de verhalen achter deze moderne vorm van charitas. Het gilde doneerde een bedrag van 600 euro aan de Voedselbank, dat in de ochtend opgehaald was bij de collecte in de Kapucijnenkerk.

De jaarlijkse feestdag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het gildehuis. Hier werd teruggekeken op het jaar 2014 en werd de Rozentrofee uitgereikt, de prijs voor de meest constante schutter. Dit jaar ging de prijs (wederom) naar Cécile Bogaerts.

Foto’s van de statiedag zijn te zien in het fotoalbum.