De Koningen van het Sint Sebastiaansgilde

De koningen van het Sint-Sebastiaansgilde Tilburg en hun zilver