In Memoriam

Alle gildebroeders en gildezusters die sinds de heroprichting van het gilde zijn overleden, staan vermeld in het dodenboek. Een bewerking ervan staat online.

Sinds het bestaan van de website (2010) zijn de volgende gildebroeders overleden.